مقایسه املاک

370,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 280

ویلا

خانم پویا

1 هفته پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 320

ویلا

خانم پویا

1 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

خانم پویا

1 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

خواب: ۳سرویس: ۲متر مربع: 270

ویلا

قاضی

1 هفته پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

خواب: ۳سرویس: ۲متر مربع: 270

ویلا

1 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم سلطانی

1 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 280

ویلا

خانم پویا

1 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 2متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت
300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 265

ویلا

1 هفته پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 290

ویلا

خانم پویا

1 هفته پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3متر مربع: 290

ویلا

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 260

ویلا

خانم سلطانی

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش