خرید ویلا ساحلی

ویلا دوبلکس با ویو جنگلی در نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا ساحلی 300 متری جاده دریا اقساطی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتساحلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن در منطقه نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا با متراژ 400 متر در نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
9,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا لاکچری در نخ شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا استخر دار مدرن در نخ سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا 400 متری با ویو دریا در نخ شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا نما مدرن با سند تگ برگ شهرکی

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 400 متری با امکانات فول فرنیش

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا با ویو ساحلی مدرن در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
90,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا شهرکی در نور سند دار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ جنگلی سند دار

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 400 متری جنگلی لاکچری در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا 400 متر ساحلی در رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس 400 متری در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا مدرن با سند تک برگ در سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا لاکچری مدرن در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا 500 متری دوبلکس در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا مدرن و لاکچری نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا با ویو جنگل دریا ابدی در رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

دوبلکس لاکچری در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا لاکچری تریبلکس 400 متری در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا با ویو ساحلی در رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط