خرید ویلا ساحلی

دوبلکس جنگلی مدرن در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
30,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در شهرک ساحلی سیسنگان

 • متــــراژ500 متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
22,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا ساحلی 650 متری در شمال

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

فروش ویژه ویلا مدرن شهرکی با منظره دریا

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس شهرکی فول فرنیش

 • متــــراژ۴۳۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا با نگهبانی 24 ساعته در نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا مدرن در نور با تخفیف ویژه

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا 400 متری لاکچری در نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا باغ ساحلی 2300 متری پلاک اول ساحل

 • متــــراژ۲۳۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۷۶۰ متر
 • موقعیتساحلی
50,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا مبله شهرکی ساحلی در رامسر

 • متــــراژ600 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا315 متر
 • موقعیتساحلی
25,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا مدرن در نور شهرکی

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا دوبلکس با سند تک برگ

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا سند دار شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا در محیطی دنج و آرام

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا مدرن لاکچری در نخ شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

فروش ویژه واحدهای ساحلی در برج آفرينش رامسر

 • متــــراژ158 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا158 متر
 • موقعیتساحلی
24,245,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا نما مدرن ساحلی با سند تگ برگ

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتساحلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویژه ویلا نیم پیلوت شهرکی با سند تگ برگ

 • متــــراژ190 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتساحلی
2,500,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا ویو جنگلی در نور

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا تریبلکس در نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا ساحلی در نور مدرن

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا مدرن با ویو ساحلی در نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 400 متری در منطقه نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا لاکچری با نگهبانی بیست چهار ساعته

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
90,000,000,000 تومان / اقساط