حدود قیمت: از به

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

نواب

7 ساعت پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

7 ساعت پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

برومند

7 ساعت پیش

450,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

نور، مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آیناز گلزار

7 روز پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

برومند

1 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

برومند

1 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

برومند

1 هفته پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

1 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

برومند

1 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

1 هفته پیش

520,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

متر مربع: 165

ویلا

parnian

1 هفته پیش

850,000,000تومان

متر مربع: 165

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

2 هفته پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

2 هفته پیش

840,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

2 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

2 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

نواب

2 هفته پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

نواب

2 هفته پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

2 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

3 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

parnian

3 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلالاکچری نوشهر

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

به نیا

3 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

parnian

4 هفته پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا اقساطی چمستان

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

به نیا

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

sheidamosavi

4 هفته پیش

680,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

sheidamosavi

4 هفته پیش

680,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۳متر مربع: 250

ویلا

fati1368

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

4 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

4 هفته پیش

240,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

parnian

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

4 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرک جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی اقساطی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

نواب

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

parnian

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلاسیسنگان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

درسا

1 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال اقساطی

استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

sheidamosavi

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

farzin

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
175,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

farzin

1 ماه پیش

175,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال رویان شهرکی

متر مربع: 200

ویلا

parnian

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

farzin

1 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

farzin

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر نوساز

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

parnian

1 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

parnian

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

parnian

2 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

parnian

2 ماه پیش

520,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 460

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نیم‌پلوت چمستان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نور فروش فوری

نور

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی در چمستان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

2 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش