مقایسه املاک

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 380

ویلا

خانم راد

3 روز پیش

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 6متر مربع: 380

ویلا

3 روز پیش

6,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 700

ویلا

خانم راد

2 هفته پیش

6,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 700

ویلا

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 350

ویلا

خانم راد

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

9,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 400

ویلا

خانم راد

3 هفته پیش

9,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 400

ویلا

3 هفته پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم سعادت

4 هفته پیش

800,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 260

ویلا

خانم سعادت

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 260

ویلا

4 هفته پیش

9,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 7متر مربع: 11000

ویلا

خانم راد

1 ماه پیش

9,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 7متر مربع: 11000

ویلا

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم سلطانی

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 270

ویلا

خانم سعادت

1 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش