املاک موسوی

+981155226655

نور مخفی کف و دیوار

فروش اقساطی

ویلا

 • متــــراژ300 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر مربع
 • موقعیت
850,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلا درشمال باغی...

 • متــــراژ500 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر مربع
 • موقعیت
3,000,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال اقساط...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا1i0 متر مربع
 • موقعیت
300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ460 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا350 متر مربع
 • موقعیت
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلا شمال جنگلی ...

 • متــــراژ250 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا190 متر مربع
 • موقعیت
280,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال رویان...

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهررویان
 • زیر بنـــا220 متر مربع
 • موقعیت
1,700,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلا درشمال پلاک...

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر مربع
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان ن...

 • متــــراژ264 متر مربع
 • شهررویان
 • زیر بنـــا328 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

ویلا مدرن شمال جنگلی...

 • متــــراژ612 متر مربع
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلا جنگلی درشما...

 • متــــراژ210 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر مربع
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال چمستا...

 • متــــراژ290 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر مربع
 • موقعیت
200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال نو...

 • متــــراژ800 متر مربع
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر مربع
 • موقعیت
9,000,000,000 تومان / قیمت کل