حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
620,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

46 دقیقه پیش

620,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

46 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

abolfazl7

7 ساعت پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

7 ساعت پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

8 ساعت پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

8 ساعت پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

نواب

1 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
370,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

قربانلو

1 روز پیش

370,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
440,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان مستقل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

440,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

1 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال شهرکی

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

قربانلو

2 روز پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

Mina

2 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال اقساطی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

2 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
340,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

hoseyni

2 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

مهندس بردیا

2 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

خانم نیازی

3 روز پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

خانم متین

3 روز پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

3 روز پیش

250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
145,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

خانم متین

3 روز پیش

145,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

farzin

3 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

hoseyni

3 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

خانم متین

4 روز پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور شهرکی

نور، مازندران، ایران

متر مربع: 230

ویلا

ابراهیمی

4 روز پیش

700,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

4 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلادوبلکس چمستان

تخت: 3متر مربع: 215

ویلا

درسا

4 روز پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 215

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

servati2018

4 روز پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
560,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور جنگلی

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

560,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

شایگان

4 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلادوبلکس چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

درسا

4 روز پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

خانم متین

4 روز پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

اکنش

4 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

abolfazl7

4 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 120

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

سارا ذاکری

4 روز پیش

330,000,000تومان

متر مربع: 100

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ابراهیمی

4 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

4 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان

متر مربع: 150

ویلا

سارا ذاکری

4 روز پیش

420,000,000تومان

متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلاشمال ارزان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

درسا

4 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

5 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان

متر مربع: 130

ویلا

سارا ذاکری

5 روز پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

متر مربع: 120

ویلا

سارا ذاکری

5 روز پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نوشهر

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

hoseyni

6 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

hoseyni

6 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

hoseyni

6 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

برومند

6 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
520,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهندس پرنیان

6 روز پیش

520,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

6 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لوکس در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

قاضی

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 هفته پیش

370,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

1 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 3000

کلنگی

مهندس بردیا

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 3000

کلنگی

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

نواب

1 هفته پیش

360,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

نواب

1 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

بهداد

1 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا۲۱۰متری منطقه چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

خانم متین

1 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

نواب

1 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهندس بردیا

1 هفته پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش