+989125128392

شومینه

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه رویان

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت نوشهر

 • متــــراژ۴۳۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 400 متری چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 3 خوابه استخر دار چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس در جاده دریا

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا۲۸۵ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 4 خوابه استخر دار چمستان

 • متــــراژ1500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا 3 خوابه استخردار نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا در نور استخردار

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما سنگی در چمستان

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 4 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۳۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ويلا 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا اقساطی در نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در جاده دریا

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا از نوشهر

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ۲۵ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ۲۹۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

 • متــــراژ۲۳۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلادر نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا175 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت