+989125128392

شومینه

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرصلاح الدین کلا سفلا
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس ایزدشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرسیاهرود
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال ویو جنگل مناسب سرمایه گذاری

 • متــــراژ285 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا95 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال لوکس تریبلکس

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش اقساطی ویلا شمال دوبلکس در چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال ویو جنگل شخصی ساز

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور حومه
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا282 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ320 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا دوبلکس سیسنگان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرآهودشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال مدرن لوکس

 • متــــراژ460 متر
 • شهرحومه ونوش
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس چمستان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ650 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
4,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ220 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت