املاک موسوی

فروش اقساطی ویلا

فروش اقساطی

ویلا شمال نور

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیت
800,000,000 تومان / پیش
فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
380,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
650,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
470,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ290 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیت
580,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
480,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

ویلا شمال شهرکی

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / پیش پرداخت