مقایسه املاک

800,000,000تومان/مبلغ کل
60c80a39 41d2 43c3 be09 c0e20e697e11 385x258 - ویلا سنددار نوشهر

ویلا سنددار نوشهر

ایران مازندران نوشهر

خواب: 3سرویس: داردمتر مربع: 100

ویلا

خانم حبیبی

17 ساعت پیش

800,000,000تومان/مبلغ کل

خواب: 3سرویس: داردمتر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 200

ویلا

17 ساعت پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
photo5929003186360791483 385x258 - خرید ویلا جنگلی نوشهر

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 480

ویلا

خانم عبدی

17 ساعت پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 4متر مربع: 480

ویلا

17 ساعت پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت
photo5929003186360791485 385x258 - ویلا دوبلکس شمال

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 700

ویلا

خانم عبدی

17 ساعت پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 700

ویلا

17 ساعت پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2020 02 19 12 17 17 385x258 - ویلا شمال رویان
1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 315

ویلا

17 ساعت پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 315

ویلا

17 ساعت پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت
photo 2020 02 19 12 29 19 385x258 - ویلا شمال رویان
1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 410

ویلا

17 ساعت پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت
photo5929003186360791488 385x258 - خرید ویلا شهرکی سیسنگان

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم عبدی

17 ساعت پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

17 ساعت پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت
photo5929003186360791493 385x258 - خرید ویلا واقع در رویان

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

خانم عبدی

17 ساعت پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 350

ویلا

17 ساعت پیش