املاک موسوی

فروش اقساطی ویلا

فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیت
550,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلا اقساطی درشم...

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیت
620,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در مازندرا...

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیت
430,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیت
430,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در نور

 • متــــراژ290 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیت
480,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

ویلا شمال نور

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
1,000,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیت
570,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیت
450,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / قیمت کل