+989125128392

کناف

خرید ویلا دوبلکس استخردار چمستان

 • متــــراژ360 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا520 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه رویان

 • متــــراژ۷۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت نوشهر

 • متــــراژ۴۳۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ 400 متری چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شهرکی 2 خوابه چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس استخردار چمستان

 • متــــراژ۵۳۱ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۴۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 3 خوابه استخر دار چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس در جاده دریا

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرجاده دریا
 • زیر بنـــا۲۸۵ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ 2 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا در آپادانا ارزان

 • متــــراژ370 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا 3 خوابه استخردار نور

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان استخر دار

 • متــــراژ۳۱۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا در چمستان استخردار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی دوبلکس در چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما سنگی در چمستان

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 4 خوابه در رویان

 • متــــراژ۴۵۰ متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما مدرن در چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت در نوشهر

 • متــــراژ۱۰۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 4 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۳۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۱۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,650,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا استخر دار آپادانا

 • متــــراژ400 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 2 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا۷۵ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت