+989125128392

کناف

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه نوشهر

 • متــــراژ340 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس چمستان شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 3 خوابه چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا نما مدرن استخر دار چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخر دار 3 خوابه چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

 • متــــراژ220 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت نما مدرن چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا75 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ 650 متری چمستان شهرکی

 • متــــراژ650 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نقلی در چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن 5 خوابه در رویان

 • متــــراژ330 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا440 متر
 • موقعیتجنگلی
8,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 3 خوابه نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا155 متر
 • موقعیتجنگلی
1,950,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت 250 متری چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا 2 خوابه نیم پیلوت در رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 3 خوابه نیم پیلوت در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,850,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ 3 خوابه شهرکی چمستان

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس 4 خوابه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرآمل _ چمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 2 خوابه فلت در منطقه چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا نیم پیلوت در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت 2 خوابه در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا 270 متری در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نیم پیلوت استخر دار چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا فلت در منطقه چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی