حدود قیمت: از به

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون اقساطی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون نور

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 530

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 530

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

250,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

فلاح

1 سال پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فلاح

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

فلاح

1 سال پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش
2,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

2,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

باغ ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش