خرید ویلا در جاده جنگلی

خرید ویلا فول فرنیش 600 متری استخر دار

 • متــــراژ600 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ 500 متری استخر دار

 • متــــراژ500 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن طرح دوبلکس در منطقه بهدشت

 • متــــراژ200 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا باغ مبله 300 متری استخر دار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا فول فرنیش جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن تریبلکس پلاک 1 جنگل

 • متــــراژ400 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

باغ ویلا استخردار فروش فوری پلاک 1 جنگل

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس ایزدشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال شهرکی با سند و اقساط بدون سود

 • متــــراژ220 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ مبله زیر قیمت منطقه

 • متــــراژ450 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما مدرن در شهرک برند جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال استخردار با سند

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال استخردار جنگلی

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس مدرن جنگلی نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ۲۵۲ متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا۱۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
320,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ280 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس در رویان

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
8,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا در نور جاده چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال دوبلکس شهرکی

 • متــــراژ250 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال کلاسیک سنددار

 • متــــراژ320 متر
 • شهرجاده جنگلی
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور