خرید ویلا در بین نور و چمستان

فروش ویلا مدرن دوبلکس در چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 500 متری با سند تک برگ چمستان

 • متــــراژ500 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا440 متر
 • موقعیتجنگلی
12,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا 3 خوابه مدرن شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس مدرن فرنیش

 • متــــراژ350 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه شهرکی در شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

باغ ویلا استخر دار 350 متری شهرک برند

 • متــــراژ350 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا باغ مبله در چمستان

 • متــــراژ450 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت 3 خوابه چمستان

 • متــــراژ240 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
2,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن جنگلی در شمال،نور به چمستان

 • متــــراژ230 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در بهدشت

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال،نور به چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در چمستان

 • متــــراژ۴۲۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال فلت مدرن شیک چمستان به نور

 • متــــراژ520 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا اقساطی دوبلکس نور

 • متــــراژ۵۱۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در چمستان

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۳۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا90 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در نور اقساطی

 • متــــراژ۳۲۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید کاخ ویلا شمال جنگلی در نور

 • متــــراژ۵۵۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۴۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,009 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس نزدیک دریا نور

 • متــــراژ270 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فلت منطقه جنگلی نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا دوبلکس نمامدرن جنگلی

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس در الیمالات

 • متــــراژ300 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس جنگلی در نور

 • متــــراژ300 متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور