حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

پارک جنگلی نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
340,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا جنگلی در شمال

پارک جنگلی نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

340,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

3 ماه پیش