خرید ویلا در اپادانا

خرید ویلا مدرن سبک دیکانس آپادانا

 • متــــراژ500 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس جنگلی آپادانا

 • متــــراژ430 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار مدرن آپادانا

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن دوبلکس نما مدرن شهرکی آپادانا

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا205 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان فلت شهرک سیب

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار در منطقه آپادانا

 • متــــراژ380 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نقلی در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا125 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان مبله در آپادانا

 • متــــراژ200 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا باغ استخر دار مبله آپادانا

 • متــــراژ300 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در منطقه آپادانا

 • متــــراژ280 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا 2 خوابه در آپادانا

 • متــــراژ220 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی سند دار آپادانا

 • متــــراژ220 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس نما مدرن فول فرنیش منطقه برند

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فول فرنیش استخر دار آپادانا

 • متــــراژ300 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا استخر دار فول فرنیش آپادانا

 • متــــراژ300 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا جنگلی در آپادانا

 • متــــراژ270 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن دوبلکس در آپادانا

 • متــــراژ270 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه در آپادانا

 • متــــراژ230 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا تریبکلس مدرن در منطقه برند آپادانا

 • متــــراژ350 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مدرن در منطقه آپادانا

 • متــــراژ261 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس نما مدرن در منطقه آپادانا

 • متــــراژ300 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا 3 خوابه در آپادانا

 • متــــراژ250 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا نما کلاسیک در آپادانا

 • متــــراژ300 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن 320 متری

 • متــــراژ320 متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور