مقایسه املاک

2,300,000,000تومان/قیمت ‌کل

خرید ویلا در چمستان شهرکی

Chamestan, ناتل رستاق, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 2متر مربع: 500

ویلا

خانم یزدانی

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان/قیمت ‌کل

خواب: 4حمام: 2متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان/نصف مبلغ

خواب: 3سرویس: داردمتر مربع: 160

ویلا

خانم حبیبی

6 ماه پیش

1,000,000,000تومان/نصف مبلغ

خواب: 3سرویس: داردمتر مربع: 160

ویلا

6 ماه پیش

2,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 4متر مربع: 675

ویلا

خانم راد

8 ماه پیش

2,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 4متر مربع: 675

ویلا

8 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 420

گلزاده

9 ماه پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 420

9 ماه پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خرید ویلا در نوشهر

Nowshahr, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

گلزاده

9 ماه پیش

1,300,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 800

ویلا

9 ماه پیش

2,700,000,000تومان

خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

سیسنگان, بند پی, Kheyrood kenar, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

گلزاده

9 ماه پیش

2,700,000,000تومان

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 650

9 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 280

گلزاده

9 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 280

9 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

گلزاده

9 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 250

9 ماه پیش

خرید ویلا در چمستان

Chamestan, بخش چمستان, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

گلزاده

9 ماه پیش

250,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 350

9 ماه پیش