+989125128392

رهن و اجاره

خرید ویلا شمال دوبلکس مبله

 • متــــراژ282 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا141 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مبله شمال

 • متــــراژ260 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا باغ جنگلی

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ380 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
150,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ300 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان / توافقی

خرید ویلا مازندران

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /

ویلا لوکس سعادت آباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ140 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان /

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ130 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
350,000,000 تومان /
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
150,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا چمستان نیم پیلوت

 • متــــراژ160 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
500,000,000 تومان /

ویلا رویان دوبلکس

 • متــــراژ350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا560 متر
 • موقعیت
800,000,000 تومان /

اجاره ویلا ساحلی استخردار

 • متــــراژ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
450,000 تومان / روزانه

ویلا روبه آب اجاره ایی

 • متــــراژ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
200,000 تومان / روزانه

اجاره آپارتمان ساحلی

 • متــــراژ متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
900,000 تومان / حداقل قیمت

اجاره ویلا شهرک ساحلی

 • متــــراژ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
300,000 تومان / روزانه

اجاره ویلا ایزدشهر

 • متــــراژ متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
500,000 تومان /

اجاره ویلا ساحلی استخردار

 • متــــراژ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
1,500,000 تومان /

اجاره ویلا قطعه اول ساحل

 • متــــراژ متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
450,000 تومان /

اجاره ویلا شهرک ساحلی

 • متــــراژ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
300,000 تومان / روزانه

اجاره ویلا باغ چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیت
1,200,000 تومان /

اجاره ویلا در نور

 • متــــراژ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
350,000 تومان / روزانه