مقایسه املاک

1,600,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 400

ویلا

5 ماه پیش

410,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 260

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

410,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 260

ویلا

5 ماه پیش

350,000,000تومان/مبلغ کل

ویلا شمال چمستان

ایران مازندران چمستان

خواب: 2سرویس: داردمتر مربع: 140

ویلا

خانم حبیبی

5 ماه پیش

350,000,000تومان/مبلغ کل

خواب: 2سرویس: داردمتر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

580,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 315

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

580,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 315

ویلا

5 ماه پیش

660,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 410

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

660,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 410

ویلا

5 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 305

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 305

ویلا

5 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

خرید ویلا شمال

Noor, ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, Nur County, Mazandaran Province, Iran

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم سعیدی

5 ماه پیش

800,000,000تومان/توافقی

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان/پیش پرداخت

ویلا ساحلی رویان

Nowshahr, خیرودکنار, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, Noshahr County, Mazandaran Province, 46517-39948 , Iran

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 385

ویلا

حجازی

5 ماه پیش

1,500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 385

ویلا

5 ماه پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم عبدی

5 ماه پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش