مقایسه املاک

325,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 145

ویلا

1 سال پیش

245,000,000تومان/پیش

خواب: 4متر مربع: 235

ویلا

1 سال پیش

280,000,000تومان/پیش

خواب: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

280,000,000تومان/پیش

خواب: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

285,000,000تومان/پیش
285,000,000تومان/پیش

خواب: 4متر مربع: 210

ویلا

1 سال پیش

95,000,000تومان/پیش

خواب: 3متر مربع: 135

ویلا

1 سال پیش

210,000,000تومان/پیش

خواب: 3متر مربع: 168

ویلا

sahar

1 سال پیش

210,000,000تومان/پیش

خواب: 3متر مربع: 168

ویلا

1 سال پیش

خواب: 4متر مربع: 280

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

600,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 280

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

آیناز گلزار

1 سال پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش