مقایسه املاک

ویلا چمستان چوبی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

280,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

150,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

420,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

150,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

500,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

2 سال پیش

ویلا رویان جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

160,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

ویلا چمستان فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 115

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

125,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 115

ویلا

2 سال پیش

ویلا نوساز چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 سال پیش

180,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش