تجاری

ویلا تریبلکس استخر دار در سعادت آباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید زمین با جواز ساخت شهرک برند باران

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

عمارت فوق لاکچری سند دار

 • متــــراژ430 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین تجاری و مسکونی نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
400,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ دوبلکس

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ استخر دار 200 متری در نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ سند دار شهرک الماس

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

هتل آپارتمان ساحلی در ۵ طبقه

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ 350 متری منطقه برند تهرانی نشین

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلای تریبلکس مدرن

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن لوکیشن برند تهرانی نشین

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ با استخر و سونا داخلی

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن سنددار

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا جاده ساحلی شهرک صنوبر 2

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلاباغ جنگلی مدارک کامل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن با سند شهرک برند

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مدرن استخردار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ پلاک اول جنگل استخردار در نور

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا انگلیسی استخردار پلاک اول جنگل

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن بی نظیر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ استخر دار 220 متری نور

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا 180 متری مدرن سند دار چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن استخر دار 270 متری چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مبله فول فرنیش

 • متــــراژ280 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور