اداری

خرید ویلا دوبلکس در شمال 300 متری 4 خوابه

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نقلی 80 متری شهرکی سند دار

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن 400 متری شهرکی در چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش واحد اداری در برج چشم انداز رامسر

 • متــــراژ0 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتشهری
9,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مدرن استخر دار شهرک الماس

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مدرن استخر دار 400 متری

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ دوبلکس

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ استخر دار 200 متری در نور

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ سند دار شهرک الماس

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

هتل آپارتمان ساحلی در ۵ طبقه

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ 350 متری منطقه برند تهرانی نشین

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلای تریبلکس مدرن

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن لوکیشن برند تهرانی نشین

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ با استخر و سونا داخلی

 • متــــراژ230 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن سنددار

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا جاده ساحلی شهرک صنوبر 2

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلاباغ جنگلی مدارک کامل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن با سند شهرک برند

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ مدرن استخردار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ پلاک اول جنگل استخردار در نور

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا انگلیسی استخردار پلاک اول جنگل

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای مدرن بی نظیر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ استخر دار 220 متری نور

 • متــــراژ220 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا 180 متری مدرن سند دار چمستان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور