خرید ویلا ساحلی

فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا245 متر
 • موقعیتساحلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ210 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرمحمود آباد
 • زیر بنـــا360 متر
 • موقعیتساحلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ740 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1100 متر
 • موقعیتساحلی
7,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1300 متر
 • شهرقواره اول دریا
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
14,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
75,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس استخر دار نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خریدویلا درشمال شهرک برند ساحلی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرر ویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
800,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا چمستان لوکس اکازیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهرامیر آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

خریدویلادرشمال

 • متــــراژ530 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی

ویلا ساحلی در شمال

 • متــــراژ550 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس شهرکی نما مدرن نوشهر

 • متــــراژ650 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ1200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا510 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شمال رویان

 • متــــراژ1350 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا

 • متــــراژ360 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت