حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

1 روز پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

1 روز پیش

155,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مبله ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۱۲۰۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 هفته پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی جنب پارک جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

180,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند وازیوار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 360

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 360

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
165,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

3 هفته پیش

165,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

3 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

3 هفته پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
65,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

65,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ۶۰۰ متری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

احمدیان

1 ماه پیش

220,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

1 ماه پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا لوکس شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش