حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
980,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا فروشی در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

1 روز پیش

980,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

1 روز پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

1 روز پیش

155,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 روز پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید وفروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

فلاح

1 روز پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

1 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا فروشی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

5 روز پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
32,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا مبله ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

1 هفته پیش

32,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

210,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

2 هفته پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
41,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فلاح

3 هفته پیش

41,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
416,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

3 هفته پیش

416,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش