حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

2 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

2 هفته پیش

300,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

2 هفته پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا مدرن نوشهر شهرکی

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,250,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

اکنش

4 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
860,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

Mohammadreza

1 ماه پیش

860,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

farzin

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
175,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

farzin

1 ماه پیش

175,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان ساحلی

نور

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

servati2018

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

farzin

1 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

farzin

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر استخردار

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

parnian

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی در چمستان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت اباد

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 520

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 345

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر لاکچری

تخت: 5: 720

ویلا

به نیا

2 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5: 720

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاشمال جنگلی چمستان

تخت: 2متر مربع: 350

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
435,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

sahar

2 ماه پیش

435,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار درنور

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خری ویلا اقساطی در نور

متر مربع: 210

ویلا

sahar

2 ماه پیش

450,000,000تومان

متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
235,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

2 ماه پیش

235,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
730,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

730,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
395,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

farzin

2 ماه پیش

395,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلادر چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

farzin

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1200

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
950,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

farzin

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 420

ویلا

farzin

2 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال نوساز

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

farzin

2 ماه پیش

840,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 430

ویلا

farzin

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 430

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
245,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

farzin

2 ماه پیش

245,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
265,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

farzin

2 ماه پیش

265,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان

گروه سیسنگان شمال، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

Mohammadreza

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

مازندران ایران

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,300,000,000تومان/تومان
خرید و فروش فروش فوری

دوبلکس مهندسی ساز سند دار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4: 950

ویلا

hamid35

2 ماه پیش

3,300,000,000تومان/تومان

تخت: 4: 950

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

Behniaa_71

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
195,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

2 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان/تومان
خرید و فروش فروش فوری

خریدویلانوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

Behniaa_71

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان/تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدوفروش ویلا اقساطی در نور

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

sahar

2 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اقساطی در چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

sahar

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جاده دریا

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

500,000,000تومان

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان

خوابگاه: ۴متر مربع: 230

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

400,000,000تومان

خوابگاه: ۴متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال جنگلی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع200: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/800000000
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

behrouz2451

2 ماه پیش

400,000,000تومان/800000000

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر دوبلکس

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

yasiii

2 ماه پیش

1,750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
۲۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش

ویلا چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

۲۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگلی

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

تخت: 5متر مربع: 370

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگلی سنددار

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان

متر مربع: 165

ویلا

sahar

2 ماه پیش

95,000,000تومان

متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
98,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در چمستان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

sahar

2 ماه پیش

98,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
/8/200/000/000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

/8/200/000/000

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

750,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع567: 350

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع567: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نعمت اباد

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

servati2018

3 ماه پیش

350,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان بی واسطه

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
۳۵۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۳متر مربع: 185

ویلا

sahar

3 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۳متر مربع: 185

ویلا

3 ماه پیش