حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
2,100,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

2,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نور
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
600,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
215,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مدرن رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

215,000,000تومان/پیش پرداخت

متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
5,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لاکچری ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

فلاح

4 ماه پیش

5,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون شهرکی

رویان

متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
470,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

470,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش 2 دستگاه ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

210,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

420,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی لاکچری

نوشهر سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

2,400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون مبله

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 315

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 315

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 530

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 530

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 290

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
430,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 251

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

430,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 251

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا 500 متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلاباغ نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ اقساطی جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

کاخ ویلا شمال اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری اکازیون رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

230,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

380,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

1,350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا اکازیون ۳۷۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 370

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 370

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا لوکس شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی با ویو جنگل

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی فول امکانات

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در نوشهر

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
132,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نمارومی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

132,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
133,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

اصغر موسوی

10 ماه پیش

133,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

مهتاب کثیری

10 ماه پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی اختصاصی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا باغ

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
توافقی
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1100

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

توافقی

تخت: 6متر مربع: 1100

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا لوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا داخل شهر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
433,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی زیر قیمت

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

433,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
266,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

266,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا لوکس

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

290,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلاباغ چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

250,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

1 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

1 سال پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

فلاح

1 سال پیش

95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

1 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
66,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

66,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا محمودآباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 سال پیش

310,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش