املاک موسوی

+981155226655

شاه نشین

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1200 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر مربع
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ270 متر مربع
 • شهر
 • زیر بنـــا240 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خریدویلا درشمال پلاک...

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر مربع
 • موقعیت
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در رویان ن...

 • متــــراژ264 متر مربع
 • شهررویان
 • زیر بنـــا328 متر مربع
 • موقعیت
2,300,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا در شمال مب...

 • متــــراژ200 متر مربع
 • شهررویان
 • زیر بنـــا170 متر مربع
 • موقعیت
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا مدرن شمال جنگلی...

 • متــــراژ612 متر مربع
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر مربع
 • موقعیت
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال نو...

 • متــــراژ800 متر مربع
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر مربع
 • موقعیت
9,000,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا220 متر مربع
 • موقعیت
700,000,000 تومان / قیمت کل

خرید ویلا درشمال نوش...

 • متــــراژ800 متر مربع
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا450 متر مربع
 • موقعیت
9,000,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

فروش ویلا در چمستان

 • متــــراژ400 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا240 متر مربع
 • موقعیت
650,000,000 تومان / قیمت کل
فروش اقساطی

خریدویلااستخردار درش...

 • متــــراژ450 متر مربع
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر مربع
 • موقعیت
500,000,000 تومان / پیش پرداخت