حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

25 دقیقه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

25 دقیقه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

ارغوان

23 ساعت پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 440

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا مازندران

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور شهرکی

نور، مازندران، ایران

متر مربع: 230

ویلا

ابراهیمی

3 روز پیش

700,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

abolfazl7

3 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

اکنش

3 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

abolfazl7

3 روز پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ابراهیمی

3 روز پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

abolfazl7

5 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

5 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

جواهری

6 روز پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

مهندس بردیا

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

مهندس بردیا

2 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهندس بردیا

2 هفته پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
10,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

مهندس بردیا

2 هفته پیش

10,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

2 هفته پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

3 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
20,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

20,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
9,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نوشهر اکازیون لاکچری

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

سارا ذاکری

4 هفته پیش

9,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

اکنش

4 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

4 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

ابراهیمی

4 هفته پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ ۸۵۰ متری نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

600,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ ۸۵۰ متری نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

600,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نور

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دامنه کوه و جنگل نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهندس بردیا

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا با شاه نشین چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

سارا ذاکری

1 ماه پیش

900,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

سارا ذاکری

1 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در شمال

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

ابراهیمی

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
325,000,000تومان/پیش
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلاسندداردر چمستان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

sahar

1 ماه پیش

325,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان_سیسنگان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

سارا ذاکری

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
880,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا اقساطی در چمستان

تخت: 3متر مربع: 325

ویلا

sahar

1 ماه پیش

880,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 325

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/09115769004
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دامنه ی کوه و جنگل نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

500,000,000تومان/09115769004

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
125,000,000تومان/پیش
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلاسندداردر چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

sahar

1 ماه پیش

125,000,000تومان/پیش

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
185,000,000تومان/پیش
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلادر چمستان

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

sahar

1 ماه پیش

185,000,000تومان/پیش

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
325,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ارزان در چمستان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

sahar

1 ماه پیش

325,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور با شاه نشین

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
88,000,000تومان/کلید تحویل 
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلادرچمستان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

sahar

2 ماه پیش

88,000,000تومان/کلید تحویل 

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

ابراهیمی

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

نور، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

ابراهیمی

2 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

270,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
260,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

260,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاشمال ارزان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

120,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

350 متر ویلا جنگلی شهر رویان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

جواهری

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اقساطی در چمستان

متر مربع: 230

ویلا

sahar

2 ماه پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
880,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا ارزان در چمستان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

sahar

2 ماه پیش

880,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلاسنددار چمستان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 ماه پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
325,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلالاکچری در چمستان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 ماه پیش

325,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

جواد توکلی

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

خانم کثیری

2 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
4,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

4,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

متر مربع: 110

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
17,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلادر شمال

رویان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

وانیا ناصری

2 ماه پیش

17,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلاشمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

2 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ملک شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس بردیا

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور پارک جنگلی

پارک جنگل نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی در نوشهر

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

قاضی

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
870,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

870,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 870

ویلا

مهندس بردیا

2 ماه پیش

3,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 870

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلاارزان در چمستان

خوابگاه: ۳متر مربع: 125

ویلا

sahar

2 ماه پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 125

ویلا

2 ماه پیش