حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

350 متر ویلا جنگلی شهر رویان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

javaheri

55 دقیقه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

55 دقیقه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا اقساطی در چمستان

متر مربع: 230

ویلا

sahar

2 ساعت پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 230

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
880,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا ارزان در چمستان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

sahar

2 ساعت پیش

880,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلاسنددار چمستان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 ساعت پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
325,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلالاکچری در چمستان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 ساعت پیش

325,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

javadtavakoli

1 روز پیش

1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

خانم کثیری

3 روز پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

abolfazl7

4 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
370,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

370,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
4,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

کوزه گر

5 روز پیش

4,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

متر مربع: 110

ویلا

شریعتی

6 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

متر مربع: 110

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
17,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلادر شمال

رویان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

naseri

6 روز پیش

17,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
580,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

580,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

1 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلاشمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

1 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ملک شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

Mohammadreza

1 هفته پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور پارک جنگلی

پارک جنگل نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

کوزه گر

1 هفته پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

1 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی در نوشهر

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
870,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

870,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
3,400,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 870

ویلا

Mohammadreza

2 هفته پیش

3,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 870

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
570,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

570,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

abolfazl7

2 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

اکنش

2 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلاارزان در چمستان

خوابگاه: ۳متر مربع: 125

ویلا

sahar

2 هفته پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 125

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
95,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلاسنددار در چمستان

خوابگاه: ۳متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 هفته پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳متر مربع: 145

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

saharsharifi

2 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
210,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلالاکچری چمستان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

sahar

2 هفته پیش

210,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
240,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلاارزان درنور

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

sahar

2 هفته پیش

240,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
950,000,000تومان/پیش
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلادر چمستان

خوابگاه: ۳متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 هفته پیش

950,000,000تومان/پیش

خوابگاه: ۳متر مربع: 145

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

2 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

اکنش

2 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

اکنش

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

450,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

saharsharifi

2 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

600,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 165

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

کوزه گر

2 هفته پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

3 هفته پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
550,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

3 هفته پیش

550,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

farzin

4 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

farzin

4 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
170,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

farzin

4 هفته پیش

170,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

farzin

4 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
160,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

farzin

4 هفته پیش

160,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
220,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

farzin

4 هفته پیش

220,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
210,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

farzin

4 هفته پیش

210,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

ویژه
خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

saharsharifi

4 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
275,000,000تومان

خوابگاه: ۳متر مربع: 145

ویلا

sahar

4 هفته پیش

275,000,000تومان

خوابگاه: ۳متر مربع: 145

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
180,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 60

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 60

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

4 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا باغ در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
340,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

340,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

alavi

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
8,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ساحلی در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

hoseyni

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
450,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

450,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

alavi

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
5,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

alavi

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

hoseyni

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
600,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا مدرن سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
700,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تاشکوه علیا، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال رویان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
225,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 1502

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

225,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 1502

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
380,000,000تومان/پیش
خرید و فروشفروش فوری

فروش ویلااقساطی درچمستان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

sahar

1 ماه پیش

380,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
245,000,000تومان/پیش
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا سنددار در چمستان

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

sahar

1 ماه پیش

245,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
280,000,000تومان/پیش
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا ارزان درچمستان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

sahar

1 ماه پیش

280,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
280,000,000تومان/پیش
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا ارزان درچمستان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

sahar

1 ماه پیش

280,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
285,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

sahar

1 ماه پیش

285,000,000تومان/پیش

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/پیش

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

sahar

1 ماه پیش

95,000,000تومان/پیش

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان/پیش

تخت: 3متر مربع: 168

ویلا

sahar

1 ماه پیش

210,000,000تومان/پیش

تخت: 3متر مربع: 168

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

350,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

saharsharifi

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خریدویلا چمستان ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش