حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
110,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

110,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

400,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش فوری ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

بهداد

4 هفته پیش

220,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 205

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
220,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
360,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

360,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
240,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
175,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

farzin

1 ماه پیش

175,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
165,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

165,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

دوبلکس نما رومی نور اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان جنگلی اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

farzin

1 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

farzin

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 540

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان کوهستانی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا همکف چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/پیش از پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

نور

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش از پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
365,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

365,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
315,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

315,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نیم‌پلوت چمستان

چمستان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت اباد

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۳۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

450,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۳۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۳۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۲۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان نما سنگ

چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

کوزه گر

2 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
235,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

2 ماه پیش

235,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا چمستان سعادت اباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
395,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

farzin

2 ماه پیش

395,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

farzin

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

farzin

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 330

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 420

ویلا

farzin

2 ماه پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال نوساز

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

farzin

2 ماه پیش

840,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 430

ویلا

farzin

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 430

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
245,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

farzin

2 ماه پیش

245,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
265,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

farzin

2 ماه پیش

265,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان

رویان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
195,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

farzin

2 ماه پیش

195,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور شهرک برند

نور

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور شهرک یاس

نور جاده جنگلی

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان نما رومی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلاباغ جنگلی چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا در چلندر نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۱۸۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا مجلل نور

نور سعادت اباد

تخت: 3متر مرب: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۱۸۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مرب: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نور

نور

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور ورازده

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس نور

نور

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور نعمت اباد

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا دوبلکس نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ایزدشهر

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
۱۵۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش

فروش ویلا نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

۱۵۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

95,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

fati1368

2 ماه پیش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نما رومی نور

نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نما مدرن نور

نور

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

100,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نور

پارک جنگلی نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش