حدود قیمت: از به

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

4 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
115,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

۳۰۰ متر ویلا اکازیون جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

115,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی فول امکانات

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری جنگلی نور

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

مهتاب کثیری

10 ماه پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

10 ماه پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا خانه دریا

محمودآباد، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

290,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 122

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 122

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

250,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا خانه دریا

بابلسر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فلاح

1 سال پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

1 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

40,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فلاح

1 سال پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

فلاح

1 سال پیش

95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

1 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
57,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

فلاح

1 سال پیش

57,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا محمودآباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 سال پیش

310,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سوپرلوکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

1 سال پیش