حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

1 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
115,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۳۰۰ متری نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

115,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی فول امکانات

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع250: 700

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۳۵۰ متری اکازیون نوشهر

نوشهر, مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
433,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر دید دریا

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

433,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نخ شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

سیما شکیبا

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

اصغر موسوی

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
293,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

اصغر موسوی

3 ماه پیش

293,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا مستقل در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

570,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی ارزان ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرک ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

سیما شکیبا

3 ماه پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش