خرید زمین 400 متری سند دار خوش نقشه

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید زمین شهرکی جنگلی سند دار خوش ساخت

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید زمین 180 متری پلاک 1 جنگل اقساطی

 • متــــراژ180 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین اقساطی قابل ساخت 250 متری با انشعابات

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین مسکونی 200 متری اقساطی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین در منطقه دنج رامسر

 • متــــراژ1300 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
7,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین ساحلی در رامسر زیبا

 • متــــراژ8500 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتساحلی
212,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین داخل بافت 300 متری با جواز ساخت

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین 300 متری سند دار برای سرمایه گذاری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش 220 متر زمین موقعیت عالی

 • متــــراژ0 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا 300 متری شهرکی سند دار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین دو نبش با ویوی کوه و دریا

 • متــــراژ251 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
3,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا نوشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا چمستان

 • متــــراژ190 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا رویان

 • متــــراژ150 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا نوشهر

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1100 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا رویان

 • متــــراژ230 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
930,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا لاکچری رویان

 • متــــراژ1 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا850 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا لاکچری رویان

 • متــــراژ680 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا850 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا رویان

 • متــــراژ420 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا رویان

 • متــــراژ700 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا800 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا رویان

 • متــــراژ240 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور