حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

1 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

خانم متین

4 روز پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

اکنش

4 روز پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لوکس در نوشهر

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

قاضی

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

3 هفته پیش

4,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 هفته پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

اکنش

4 هفته پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 235

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

نواب

1 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

ابراهیمی

1 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

شهرک برند با نگهبانی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ارغوان

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا باغ سوپر لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 460

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 460

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباع نورجنگلی

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

متر مربع: 280

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

متر مربع: 280

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ارزان نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
450,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

450,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سوپر لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سوپر لوکس نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 195

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
700,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

700,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لاکچری استخردار

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

130,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا رویان نزدیک دریا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

570,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلیدتحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال پارک جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

خانم نیازی

2 ماه پیش

6,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور پارک جنگلی

پارک جنگل نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
300,000,000تومان/قیمت کل ویلا
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

300,000,000تومان/قیمت کل ویلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

2 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال نور

نور، مازندران، ایران

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

2 ماه پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

samiei1

2 ماه پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

hoseyni

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

hoseyni

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

hoseyni

2 ماه پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

همتا توسلی

2 ماه پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
5,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

hoseyni

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

برومند

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
340,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

برومند

3 ماه پیش

340,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

alavi

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
8,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

alavi

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

alavi

3 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

hoseyni

3 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

hoseyni

3 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

برومند

3 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

برومند

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آیناز گلزار

3 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال

تاشکوه علیا، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلاباغ نورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

اکنش

3 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
6,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

نواب

3 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

برومند

3 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

برومند

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا سیسنگان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

4 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
460,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

برومند

4 ماه پیش

460,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا کوهپایه ای سیسنگان

مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

abolfazl7

4 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

4 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش