حدود قیمت: از به

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

نواب

18 ساعت پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

18 ساعت پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

18 ساعت پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

4 هفته پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

farzin

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شمال نوساز

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

farzin

2 ماه پیش

840,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور شمال

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۴متر مربع: 230

ویلا

tehranchii

2 ماه پیش

800,000,000تومان

خوابگاه: ۴متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

2 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

2 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

2 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

2 ماه پیش

4,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

fati1368

2 ماه پیش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۴متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

تخت: 5متر مربع: 370

ویلا

یکتا

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
/8/200/000/000
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان ساحلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

/8/200/000/000

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا دررویان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع567: 350

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع567: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان بی واسطه

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
480,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

متر مربع: 300

ویلا

fati1368

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
850,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

yarajalili

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

3,600,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 700

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 700

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

متر مربع: 2500

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

5,000,000,000تومان

متر مربع: 2500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

ساغر بهار

3 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 750

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

yasiii

3 ماه پیش

2,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

تخت: 5متر مربع: 320

ویلا

fati1368

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

3 ماه پیش

3,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شمال نوشهر اقساطی

تخت: 5متر مربع: 220

ویلا

parnian

3 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

نواب

4 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

yarajalili

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

مازندران نوشهر

تخت: 4متر مربع: 1800

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1800

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 1100

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 1100

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,300,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
4,700,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

4,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال

متر مربع: 200

ویلا

mahshid

4 ماه پیش

750,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 700

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان

حومه رویان

تخت: 4: 240

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
930,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلارویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

نواب

4 ماه پیش

930,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا نوشهر شهرکی

متر مربع: 700

ویلا

yarajalili

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

متر مربع: 700

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلارویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 230

ویلا

yarajalili

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
6,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

نواب

4 ماه پیش

6,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 450

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

نواب

4 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

mahshid

4 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

yarajalili

4 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

yarajalili

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ چمستان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yarajalili

4 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
280,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان آمل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

yarajalili

5 ماه پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شمال

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yarajalili

5 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

yarajalili

5 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ نور دوبلکس

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

yarajalili

5 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان تریبلکس

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

yarajalili

5 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
3,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

5 ماه پیش

3,600,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

5 ماه پیش