حدود قیمت: از به

خرید و فروش
570,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا رویان نزدیک دریا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

4 ساعت پیش

570,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 روز پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 روز پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

5 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

نواب

6 روز پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال پارک جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

7 روز پیش

150,000,000تومان/پیش کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
6,300,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

yasiii

7 روز پیش

6,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش کلید تحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور پارک جنگلی

پارک جنگل نور

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

samiei1

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
300,000,000تومان/قیمت کل ویلا
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور جنگلی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

samiei1

1 هفته پیش

300,000,000تومان/قیمت کل ویلا

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درشمال

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

اکنش

1 هفته پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، مازندران، ایران

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

1 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال رویان سنددار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

samiei1

2 هفته پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

hoseyni

2 هفته پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

hoseyni

2 هفته پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

نواب

2 هفته پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 550

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

hoseyni

2 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا اقساطی چمستان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

fati1368

2 هفته پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
5,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

نواب

2 هفته پیش

5,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

برومند

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 هفته پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

hoseyni

4 هفته پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

برومند

4 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
340,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

برومند

4 هفته پیش

340,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

alavi

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
8,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ساحلی در شمال

ساحل سی‌سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 590

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

alavi

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
5,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

alavi

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

hoseyni

1 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

hoseyni

1 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

برومند

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

برومند

1 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آیناز گلزار

1 ماه پیش

300,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال

تاشکوه علیا، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان جنگی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

500,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال

پارک جنگلی سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

1 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

برومند

1 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

abolfazl7

1 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلاباغ نورجنگلی

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

اکنش

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

کوزه گر

1 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
6,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

نواب

1 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

برومند

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

برومند

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خریدویلا سیسنگان

مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

برومند

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
460,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

برومند

2 ماه پیش

460,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا کوهپایه ای سیسنگان

مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

abolfazl7

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

نواب

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

نواب

2 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 380

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

برومند

2 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرک برند سیسنگان

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

2 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

3 ماه پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر شهرکی حومه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
13,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آیناز گلزار

3 ماه پیش

13,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آیناز گلزار

3 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا درنوشهر

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

کوزه گر

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 900

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان شهرک جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

نواب

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
430,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

3 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,700,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
8,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرک برند

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

نواب

4 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر مدرن شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

فروش ویلا رویان جنگلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 480

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
400,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

farzin

4 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 ماه پیش

ویژه
خرید و فروشفروش فوری
840,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا شمال نوساز

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

farzin

4 ماه پیش

840,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 410

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نور شمال

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۴متر مربع: 230

ویلا

tehranchii

4 ماه پیش

800,000,000تومان

خوابگاه: ۴متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 460

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا نور

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سیسنگان شهرک برند

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان ساحلی

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

بهداد

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

4 ماه پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

3,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 1000

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

نواب

4 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان ساحلی

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

4 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 1000

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 900

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,800,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 500

ویلا

ساغر بهار

4 ماه پیش

1,800,000,000تومان

متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,400,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
4,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

4 ماه پیش

4,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان شهرکی

استان مازندران، سیاهکلرود - مازندران جاده، سی سنگان، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

نواب

4 ماه پیش

2,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
1,700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

1,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
3,300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

نواب

4 ماه پیش

3,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش