حدود قیمت: از به

خرید و فروش
136,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

4 روز پیش

136,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

ویژه
خرید و فروش
2,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

4 روز پیش

2,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

4 روز پیش

ویژه
خرید و فروش
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

فلاح

4 روز پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فلاح

3 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
1,600,000,000تومان/قیمت کل
ویلا باغ
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا باغ نوشهر

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش
190,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا
خرید و فروش

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

190,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید ویلا
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا باغ نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 570

ویلا

ازهاری

2 ماه پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 570

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

4,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
146,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

146,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لاکچری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

فلاح

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا لاکچری مبله نوشهر

سیسنگان

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلاباغ نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا لوکس با متریال خاص رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

3,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

مهتاب کثیری

10 ماه پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی اختصاصی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرک ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جاده آب پری

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید کاخ ویلا

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا محمود آباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

290,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
450,000تومان/روزانه
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی استخردار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

450,000تومان/روزانه

تخت: 2

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
500,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

500,000تومان

تخت: 4

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی لوکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سوپرلوکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

1 سال پیش