مقایسه املاک

210,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200123 121030 406 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

210,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 200

ویلا

2 ساعت پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200123 122301 686 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 340

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 340

ویلا

2 ساعت پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200123 120447 594 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ساعت پیش

870,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200123 115746 677 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 480

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

870,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4حمام: 5متر مربع: 480

ویلا

2 ساعت پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200123 121817 160 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 200

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

450,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ساعت پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200123 121548 660 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

خانم راد

2 ساعت پیش

1,200,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ساعت پیش

1,600,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200122 152103 876 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

خانم راد

1 روز پیش

1,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 5حمام: 5متر مربع: 500

ویلا

1 روز پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت
IMG 20200122 152616 634 385x258 - خرید ویلا شمال

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

خانم راد

1 روز پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت
photo5843650903310185159 385x258 - ویلا شهرکی نوشهر

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

خانم عبدی

1 روز پیش

700,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش