حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلاسنددار چمستان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 ساعت پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
420,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

parnian

2 ساعت پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
325,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلالاکچری در چمستان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

sahar

2 ساعت پیش

325,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا رویان نزدیک دریا

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

3 ساعت پیش

570,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شهرکی نور

مازندران شهرستان نور، نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

fati1368

3 ساعت پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 420

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
140,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

شریعتی

17 ساعت پیش

140,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

قاضی

17 ساعت پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروش
1,900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

17 ساعت پیش

1,900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

17 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

javaheri

24 ساعت پیش

400,000,000تومان

متر مربع: 400

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
680,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

parnian

24 ساعت پیش

680,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

شریعتی

24 ساعت پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

نواب

24 ساعت پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان سنددار

متر مربع: 200

ویلا

parnian

24 ساعت پیش

650,000,000تومان

متر مربع: 200

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا باغ نمارومی سعادت آباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نعمت آباد

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان-ایزدشهر

چمستان،-جاده جنگلی ایزدشهر

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا نور

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

javadtavakoli

1 روز پیش

1,000,000,000تومان/پرداخت با اقساط

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
600,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال سعادت آبادچمستان

چمستان-سعادت آباد

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

600,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 320

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

قاضی

1 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلااستخردار چمستان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

شریعتی

1 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 170

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال آپاداناشهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

1 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

shamloo

2 روز پیش

180,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

shamloo

2 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

shamloo

2 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا چمستان

استان تهران، خیابان ویلا دشت، ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

shamloo

2 روز پیش

130,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

shamloo

2 روز پیش

200,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا دوبلکس نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

shamloo

2 روز پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
190,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

190,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا باغ نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

170,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
130,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

130,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
250تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلاباغ شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

250تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
270,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

270,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 160

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

نواب

2 روز پیش

950,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 130

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2خواب ۱مسترمتر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

برومند

2 روز پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

170,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

170,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
160,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

160,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

ویلا

شریعتی

2 روز پیش

180,000,000تومان/کلیدتحویل

خوابگاه: ۳خواب ۲مسترمتر مربع: 150

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلاشمال جاده دریا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

ارغوان

2 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

170,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

170,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
330,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

کوزه گر

3 روز پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

متر مربع: 150

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

180,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
220,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

220,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

نواب

3 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

نواب

3 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

برومند

3 روز پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
350,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا جنگلی کوهستانی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

350,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
230,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

230,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 110

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
160,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

160,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

180,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نما سنگی

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

javaheri

3 روز پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
170,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

170,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا باغ نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

yasiii

3 روز پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
3,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

yasiii

3 روز پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

180,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,100,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

yasiii

3 روز پیش

1,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

3 روز پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
5,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

نواب

3 روز پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
160,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

متر مربع: 130

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

160,000,000تومان/کلیدتحویل

متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا در چمستان شهرکی

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

yasiii

3 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
135,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

شریعتی

3 روز پیش

135,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
7,500,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا ساحلی 400 متری

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

javaheri

3 روز پیش

7,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلاجنگلی ایزدشهر

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
200,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

200,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

ارغوان

3 روز پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا زیر قیمت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

خانم کثیری

3 روز پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

خانم کثیری

3 روز پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
250,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

ارغوان

4 روز پیش

250,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
150,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

ارغوان

4 روز پیش

150,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
190,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

ارغوان

4 روز پیش

190,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
340,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

برومند

4 روز پیش

340,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

برومند

4 روز پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان جنگلی

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
250,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال چمستان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

parnian

4 روز پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در چمستان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

نواب

4 روز پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
270,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

خرید ویلا شمال چمستان نوساز

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

parnian

4 روز پیش

270,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان اقساطی

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

parnian

4 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شمال چمستان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

parnian

4 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
180,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

180,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروشفروش فوری
280,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

شریعتی

4 روز پیش

280,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 3خواب 2 مسترمتر مربع: 220

ویلا

4 روز پیش