مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 280

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 280

ویلا

1 روز پیش

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 260

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

630,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 260

ویلا

1 روز پیش

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس پرنیان

1 روز پیش

560,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

1 روز پیش

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 220

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

400,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

470,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

640,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

350,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2متر مربع: 250

ویلا

2 روز پیش

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

مهندس پرنیان

2 روز پیش

800,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش