حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

2 هفته پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
240,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نوشهر ملکار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

240,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

135,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی جنب پارک جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

180,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

4 هفته پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

4 هفته پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خانه ویلایی ۲۵۰ متری در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
78,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در منطقه نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

78,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۴۰۰ متری جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش