+989125128392

پارک بازی

فروش اقساطی

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا استخردار رویان

 • متــــراژ370 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

 • متــــراژ420 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید و فروش ویلا شمال در آمل

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

دوبلکس ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال لوکس تریبلکس

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ320 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / مبلغ کل

ویلا شمال با ویو جنگل در چمستان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

نگین چمستان دوبلکس شخصی ساز

 • متــــراژ205 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا205 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شخصی ساز جهت سرمایه گذاری

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا لوکس دوبلکس

 • متــــراژ310 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط

ویلا جنگل شخصی ساز در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا باغ بهشت چمستان اکازیون

 • متــــراژ450 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
4,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس سیسنگان

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
9,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس ونوش

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید زمین رویان

 • متــــراژ390 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ400 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید زمین شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور جنگلی
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
450,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال در بهدشت

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهربین نور و چمستان
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سیسنگان

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرسیسنگان
 • زیر بنـــا۶۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید کاخ ویلا جنگلی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرآمل به چمستان
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شخصی ساز جهت سرمایه گذاری

 • متــــراژ285 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
3,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

 • متــــراژ۲۱۰ متر
 • شهرآمل _ نور
 • زیر بنـــا۲۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا جنگلی درای وام

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت