+989125128392

شومینه

خرید ویلا جنگلی در چمستان

 • متــــراژ110 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
38,000,000 تومان /

اجاره ویلا ایزدشهر

 • متــــراژ متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
500,000 تومان /

اجاره ویلا ساحلی استخردار

 • متــــراژ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
1,500,000 تومان /

اجاره ویلا قطعه اول ساحل

 • متــــراژ متر
 • شهر
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
450,000 تومان /

اجاره ویلا باغ چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیت
1,200,000 تومان /

اجاره ویلا در نور

 • متــــراژ متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیت
350,000 تومان / روزانه

خرید ویلا چلندر

 • متــــراژ170 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیت
120,000,000 تومان /

خرید ویلا در نوشهر

 • متــــراژ210 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
160,000,000 تومان /

خرید ویلا نمارومی چمستان

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
126,000,000 تومان /

خرید ویلا جنگلی نور

 • متــــراژ150 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
83,000,000 تومان /

خرید ویلا جنگلی فلت

 • متــــراژ85 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
30,000,000 تومان /

خرید ویلا رویان شهرکی

 • متــــراژ120 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیت
83,000,000 تومان /

خرید ویلا دوبلکس ارزان

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
76,000,000 تومان /

ویلا نما رومی لوکس

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
100,000,000 تومان /

خرید ویلا نیم پیلوت اکازیون

 • متــــراژ140 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
46,000,000 تومان /

خرید ویلا جنگلی نیم پیلوت

 • متــــراژ120 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیت
56,000,000 تومان /

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ100 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیت
50,000,000 تومان /

خرید ویلا جنگلی سند دار

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
83,000,000 تومان /

خرید ویلا نمارومی جنگلی

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
88,000,000 تومان /

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی

 • متــــراژ110 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیت
53,000,000 تومان /

خرید ویلا جنگلی فلت

 • متــــراژ90 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیت
30,000,000 تومان /