حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
115,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

۳۰۰ متر ویلا اکازیون جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

ازهاری

9 ماه پیش

115,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

10 ماه پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلاباغ چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

1 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

1 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

50,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا جنگلی نور سوپرلوکس

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فروشی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا محمود آباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

750,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 سال پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
195,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

فلاح

1 سال پیش

195,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 سال پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

فلاح

1 سال پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور

نور, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

فلاح

1 سال پیش

220,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

فلاح

1 سال پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان چوبی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

1 سال پیش

280,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

1 سال پیش

420,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوساز چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
105,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

1 سال پیش

105,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال وازیوار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

فلاح

1 سال پیش

600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

فلاح

1 سال پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
470,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

فلاح

1 سال پیش

470,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فلاح

1 سال پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

باغ ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
7,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

7,500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش