حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 230

ویلا

ازهاری

3 هفته پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
690,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 240

ویلا

فلاح

3 هفته پیش

690,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 240

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,200,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

فلاح

4 هفته پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,100,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

2,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان/قیمت کل
ویلا نوشهر
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
630,000,000تومان/قیمت کل
ویلا چمستان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی

چمستان

تخت: 3متر مربع: 620

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

630,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 620

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
460,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

460,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان/قیمت کل
ویلا رویان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا رویان فول مبله

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

2 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
4,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

4,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
366,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر لاکچری

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

366,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا نوساز استخردار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

1,000,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

3 ماه پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
326,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

326,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

4 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,030تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

200,000,030تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا اکازیون ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

متر مربع: 300

ویلا

ازهاری

4 ماه پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
220,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا ارزان نوشهر

نوشهر سیسنگان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

220,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا لاکچری مبله نوشهر

سیسنگان

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 5متر مربع: 850

ویلا

5 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی لاکچری

نوشهر سیسنگان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

2,400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فوش ویلا فول امکانات ساحلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

800,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون مبله

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 315

ویلا

ازهاری

5 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 315

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 530

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 530

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلاباغ نمارومی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فلاح

5 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
179,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخر دار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

179,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

ازهاری

6 ماه پیش

1,350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 780

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فلاح

6 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا طرح کانادایی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
316,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

316,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

7 ماه پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

7 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
416,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

416,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
3,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا لوکس با متریال خاص رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

8 ماه پیش

3,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
65,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

65,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

ازهاری

8 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

310,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فلاح

9 ماه پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

9 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

مهتاب کثیری

10 ماه پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

10 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی اختصاصی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرک ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مبله استخردار ارزان در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

11 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

290,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلاباغ چمستان نوساز

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

95,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

12 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فلاح

1 سال پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سعادت آباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فلاح

1 سال پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فلاح

1 سال پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
450,000تومان/روزانه
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی استخردار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

450,000تومان/روزانه

تخت: 2

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
200,000تومان/روزانه
رهن و اجاره

ویلا روبه آب اجاره ایی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

200,000تومان/روزانه

تخت: 2

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
900,000تومان/حداقل قیمت
رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

900,000تومان/حداقل قیمت

تخت: 3

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

160,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فلاح

1 سال پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

فلاح

1 سال پیش

95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان جنگلی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 سال پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فلاح

1 سال پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
500,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

500,000تومان

تخت: 4

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
1,500,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی استخردار

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,500,000تومان

تخت: 4

ویلا

1 سال پیش

رهن و اجاره
450,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا قطعه اول ساحل

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

450,000تومان

تخت: 2

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
433,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

433,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

فلاح

1 سال پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا محمودآباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

فلاح

1 سال پیش

310,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی لوکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

مهتاب کثیری

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 سال پیش