فروش زمین با چشم انداز رویایی در رامسر زیبا

 • متــــراژ1000 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
18,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین مسکونی در بام زیبای رامسر

 • متــــراژ372 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
13,020,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید زمین سند دار

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید زمین شهرکی سند دار لوکیشن تاپ

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش زمین با چشم انداز کوه و دریا

 • متــــراژ4200 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
23,100,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید زمین سند دار شهرکی خوش قواره

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش زمین مسکونی در اربکله رامسر

 • متــــراژ695 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
17,375,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

زمین مسکونی با چشم انداز رویایی رامسر

 • متــــراژ1200 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
45,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین قابل تفکیک مسکونی در رامسر

 • متــــراژ2900 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
23,400,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین با دید دریا و کوه

 • متــــراژ2800 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
35,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین مسکونی در رامسر 446 متر

 • متــــراژ446 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
11,150,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین مسکونی با ویوی عالی در رامسر

 • متــــراژ576 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
17,280,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین 500 متری مسکونی در رامسر

 • متــــراژ500 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
6,250,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ويلا 800 متری شهرك ساحلي استخر دار نوشهر

 • متــــراژ800 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتساحلی
150,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

زمین مسکونی با ویوی رویایی رامسر

 • متــــراژ3200 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
40,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش 250 متر زمين محمود آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرمحمودآباد
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش زمین مسکونی با چشم انداز فوق العاده

 • متــــراژ210 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
7,350,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین دید همزمان دریا و جنگل

 • متــــراژ4000 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
40,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش واحد های ساحلی رومئو

 • متــــراژ6500 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتساحلی
31,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش دو قطعه زمین واقع در بام رامسر

 • متــــراژ255 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
6,885,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین با چشم انداز شهر و دریا در رامسر

 • متــــراژ1500 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
22,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین مسکونی در رامسر

 • متــــراژ426 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
5,538,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین قطع بندی شده در رامسر

 • متــــراژ646 متر
 • شهررامسر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
5,491,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش زمین در رامسر

 • متــــراژ7300 متر
 • شهرتنكابن
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتشهری
25,550,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور