حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا وازیوار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

23 ساعت پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

23 ساعت پیش

خرید و فروش
980,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا فروشی در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

1 روز پیش

980,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اکازیون ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

ازهاری

1 روز پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

ازهاری

1 روز پیش

155,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر اقساطی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

فلاح

1 روز پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

ازهاری

1 هفته پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

1 هفته پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

رویان دوبلکس ۵۴۰ متری

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

1 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

احمدیان

1 هفته پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
240,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نوشهر ملکار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

1 هفته پیش

240,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر توسکاتک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نخ شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۱۲۰۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قطعه اول جنگل نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش