خرید ویلا در چمستان _ نور

ویلا مدرن 300 متری استخر دار منطقه برند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی نما مدرن در چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش‌ ویلا مدرن 300 متری استخر دار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی 3 خوابه در چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا 4 خوابه استخر دار چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا۲۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا 250 متری استخردار

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا اکازیون نما مدرن نور

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال در منطقه چمستان به نور

 • متــــراژ830 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس با سند تکبرگ

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نیم پیلوت نزدیک جنگل

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در نور

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا۱۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا 400 متری نما مدرن

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما انگلیسی

 • متــــراژ900 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نما کلاسیک

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال نیم پیلوت

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما رومی 450 متری

 • متــــراژ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال مبله

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال دوبلکس جنگلی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در کیابسر

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا۲۴۵ متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا۲۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت سعادت آباد

 • متــــراژ247 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا135 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در شمال

 • متــــراژ220 متر
 • شهرچمستان _ نور
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور