خرید ویلا در چمستان _ بهدشت

ویلا مدرن استخر دار منطقه‌ بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان 3 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا175 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن در بهدشت

 • متــــراژ380 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی و سنددار در چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن در بهدشت

 • متــــراژ150 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
460,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ۲۷۰ متری جنگلی

 • متــــراژ۲۷۰ متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا۱۴ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت بهدشت

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت بهدشت

 • متــــراژ۲۶۰ متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما مدرن استخردار درمنطقه بهدشت

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت استخردار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ380 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ۳۳۰ متری نیم پیلوت بهدشت

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت منطقه چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

ویلا شمال همکف

 • متــــراژ۲۰۰ متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا شهرکی سنددارشمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ180 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا80 متر
 • موقعیتجنگلی
270,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
6,200,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت شهرکی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
380,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا لوکس شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
2,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن در مناطق جنگلی شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلای نیم پیلوت در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا سند دار در منطقه جنگلی

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان _ بهدشت
 • زیر بنـــا85 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور