خرید ویلا در چمستان - نور

خرید ویلا 250 متری شهرکی استخر دار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا مدرن در منطقه برند

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس استخردار 280 متری شهرکی

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت جاده دريا

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۱۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی در نور سنددار

 • متــــراژ۵۵۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در نور سرکاج

 • متــــراژ۴۸۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۴۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس در نور

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نیم پیلوت لاویج

 • متــــراژ770 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتکوهستانی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس سعادت آباد

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید کاخ ویلا ۵۰۰ متری در سعادت اباد

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال دوبلکس در نور

 • متــــراژ۲۲۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۱۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا185 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا چمستان

 • متــــراژ280 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
360,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

قیمت ویلا لاکچری ارزان قیمت

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا ۳۰۰متری نور سعادت اباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نما مدرن در شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا فلت ۹۰ متری

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
50,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ شمال دوبلکس جنگلی ویوی عالی

 • متــــراژ380 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا شمال دوبلکس مدرن

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان - نور
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور