خرید ویلا در چمستان-سعادت اباد

خرید ویلا لاکچری و مدرن در چمستان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس 300 متری استخر دار چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس 300 متری سعادت آباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس 400 متری استخردار مدرن شهرکی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخر دار در منطقه سعادت آباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا330 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس فول فرنیش در منطقه سعادت آباد

 • متــــراژ450 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا سعادت آباد استخر دار

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

فروش ویلا 4 خوابه در سعادت آباد

 • متــــراژ۲۹۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ 600 متری سعادت آباد

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا 3 خوابه سعادت آباد

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن در منطقه برند سعادت آباد

 • متــــراژ۲۴۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۳۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا 2 خوابه در سعادت آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس جنگلی سعادت آباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال شهرکی

 • متــــراژ۶۶۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۳۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در سعادت آباد جنگلی

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۳۶۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار شهرکی چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلاباغ شمال در سعادت آباد

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا شهرکی درمنطقه جنگلی

 • متــــراژ310 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس شهرکی درمنطقه سعادت آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاشهرکی درمنطقه سعادت اباد

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در سعادت آباد جنگلی سنددار

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۱۸۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال تریبلکس جنگلی سعادت اباد

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۵۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار شهرکی درمنطقه چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید کاخ ویلا در سعادت اباد ۶۰۰ متری

 • متــــراژ۶۰۰ متر
 • شهرچمستان-سعادت اباد
 • زیر بنـــا۹۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور