خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

خرید ویلا دوبلکس 350 متری سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا310 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویژه کاخ ویلا شهرک برند سعادت آباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا تریپلکس استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

باغ ویلا دوبلکس 300 متری سعادت آباد

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 500 متری در سعادت آباد

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا تریبلکس استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ450 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

کاخ ویلا لاکچری در منطقه چمستان

 • متــــراژ600 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا 3 خوابه استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس مدرن سعادت آباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا340 متر
 • موقعیتجنگلی
350 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی استخر دار سعادت آباد

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

کاخ ویلا هوشمند استخر دار چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ 2 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۱۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 4 خوابه در چمستان

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۳۹۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن در سعادت آباد

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا در سعادت آباد

 • متــــراژ340 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا320 متر
 • موقعیتجنگلی
3,700,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ550 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس چمستان

 • متــــراژ460 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن استخردار با روف گاردن

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا460 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلامدرن شهرکی استخرداردرسعادت اباد

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاشهرکی درمنطقه سعادت اباد

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا تریپلکس استخردار درمنطقه چمستان

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا سنددار در سعادت اباد

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۴۱۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ۵۴۰ متری در سعادت آباد

 • متــــراژ۵۴۰ متر
 • شهرچمستان سعادت آباد
 • زیر بنـــا۴۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور