حدود قیمت: از به

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور چمستان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

2 هفته پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

3 هفته پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش