مقایسه املاک

خواب: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

9 ماه پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 350

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

9 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

بهداد

10 ماه پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 سال پیش

750,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش