حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

بهداد

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

بهداد

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

بهداد

3 ماه پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور چمستان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

8 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

9 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

9 ماه پیش