حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

بهداد

17 ساعت پیش

320,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

17 ساعت پیش

ویژه
خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور چمستان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
750,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا نور سعادت آباد

نور چمستان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

6 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 ماه پیش