خرید ویلا در چمستان جنگلی

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن در چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس مدرن در چمستان

 • متــــراژ290 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان در آهودشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا110 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن شهرکی در سیسنگان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا270 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس استخردار و مبله چمستان

 • متــــراژ330 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهربهدشت _چمستان
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال جنگلی

 • متــــراژ۲۴۰ متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا۱۴۰ متر
 • موقعیتجنگلی
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا کلاسیک هوشمند قطعه 1 جنگل

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ منطقه چمستان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا نیم پیلوت نعمت آباد

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا فلت مدرن چمستان

 • متــــراژ210 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا100 متر
 • موقعیتجنگلی
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال مدرن جنگلی

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا نما مدرن سنددار جنگلی

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال چمستان

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ارزان شمال

 • متــــراژ230 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتجنگلی
850,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا سنددار دوبلکس

 • متــــراژ240 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / اقساط
تماس با مشاور

خرید ویلا لاکچری شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا باغ سند دار در منطقه جنگلی

 • متــــراژ460 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا باغ 400متری سند دار در منطقه جنگلی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال جنگلی در شمال سندتکبرگ

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,350,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی نور

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهراپادانا
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چمستان اقساطی سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان جنگلی
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور