مقایسه املاک

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

1 سال پیش

210,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

1 سال پیش

خواب: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

1 سال پیش

200,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 90

ویلا

1 سال پیش