حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
210,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا همکف چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

210,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

بهداد

5 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

5 ماه پیش