حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
1,300,000,000تومان/معاوضه با خودرو
خرید و فروشفروش فوری

ویلا فروشی در شمال

چلندر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

4 هفته پیش

1,300,000,000تومان/معاوضه با خودرو

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

چلندر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 470

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 470

ویلا

1 ماه پیش