خرید ویلا در چلندر

فروش ویلای کلاسیک 450 متری در نوشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چلندر نوشهر

 • متــــراژ170 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا140 متر
 • موقعیتجنگلی
3,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا تریبلکس استخردار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ850 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس استخردار درمنطقه نوشهر

 • متــــراژ650 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس ساحلی نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
5,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاشهرکی درمنطقه جنگلی

 • متــــراژ200 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال چلندر

 • متــــراژ۱۳۵۰ متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا۵۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
15,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن شهرک جنگلی سیسنگان

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا در چلندر ۳۳۰ متری جنگلی

 • متــــراژ۳۳۰ متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا۲۲۰ متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا باغ چلندر

 • متــــراژ۱۵۰۰ متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا۷۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
950,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار شمال تا 300 میلیون

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال در منطقه برند چلندر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
350,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلای شمال در منطقه ای برند

 • متــــراژ365 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا390 متر
 • موقعیتساحلی
3,850,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلای شمال در نوشهر

 • متــــراژ650 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتساحلی
4,500,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

قیمت مناسب ویلا در شمال

 • متــــراژ520 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا660 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال استخر جکوزی سونا نوشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
1,300,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلا نوشهر منطقه ساحلی برند استخردار

 • متــــراژ1500 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا1500 متر
 • موقعیتساحلی
50,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا در ویلا شهرکی در چمستان

 • متــــراژ550 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا450 متر
 • موقعیتساحلی
6,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلا در منطقه شمال ایران

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتساحلی
45,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال نماسنگ چلندر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا212 متر
 • موقعیتشهری
2,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور