مقایسه املاک

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

11 ماه پیش

2,000,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 450

ویلا

11 ماه پیش

1,300,000,000تومان/معاوضه با خودرو

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

1,300,000,000تومان/معاوضه با خودرو

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

1 سال پیش

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

ویلا شمال

چلندر، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 470

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

2,600,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 470

ویلا

1 سال پیش