خرید ویلا در چلك

خرید زمین 300 متری در دامنه جنگلی چلک

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا جنگلی 4 خوابه در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا210 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا لاکچری در چلک

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید ویلا لاکچری در منطقه چلک

 • متــــراژ1200 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیتجنگلی
17,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویژه ویلا مدرن ساحلی

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا460 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا هوشمند پلاک اول ساحل

 • متــــراژ1150 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیتساحلی
25,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا تریبلکس مدرن در چلک

 • متــــراژ550 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
20,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
6,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا مدرن ۵۰۰ متری جنگلی

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ۴۰۰ متری در چلک

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۳۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای مجهز به سیستم کامل هوشمند

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا ۲۵۰ متری مدرن در چلک

 • متــــراژ۲۵۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۲۵۰ متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال استخردار جنگلی در چلک

 • متــــراژ۱۲۰۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۹۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خری ویلا در شمال

 • متــــراژ400 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شهرکی درنخ شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ۴۰۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۳۳۰ متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال شهرکی

 • متــــراژ450 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا شمال در مازندران

 • متــــراژ420 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش ویلا لوکس شمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ۱۰۵۰ متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا۸۰۰ متر
 • موقعیتساحلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا استخردار شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا استخردار در مازندران

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچلك
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور