حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
400,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروشفروش فوری

خرید ویلا در شمال

چلك، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

گلزاده

4 هفته پیش

400,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش