مقایسه املاک

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 900

ویلا

درسا

1 ماه پیش

500,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 4متر مربع: 900

ویلا

1 ماه پیش

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

بهداد

1 سال پیش

300,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

بهداد

1 سال پیش

220,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

1 سال پیش

فروش ویلا چمستان

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

بهداد

2 سال پیش

285,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

2 سال پیش

150,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش