حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط
خرید و فروش فروش فوری

ویلا فروشی در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 225

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط

تخت: 3متر مربع: 225

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا شهرکی در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

alavi

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
900,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا لاکچری در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 235

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 235

ویلا

3 ماه پیش