حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

گلزاده

3 هفته پیش

430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروشفروش فوری
1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط
خرید و فروشفروش فوری

ویلا فروشی در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 225

ویلا

گلزاده

4 هفته پیش

1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط

تخت: 3متر مربع: 225

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا شهرکی در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

alavi

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش فوری
2,000,000,000تومان
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شهرکی در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروشفروش اقساطی
900,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروشفروش اقساطی

ویلا لاکچری در شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 235

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 235

ویلا

1 ماه پیش