مقایسه املاک

3,000,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

9 ماه پیش

3,000,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

9 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

گلزاده

10 ماه پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

خواب: 4متر مربع: 450

ویلا

10 ماه پیش

خواب: 4متر مربع: 430

ویلا

گلزاده

11 ماه پیش

1,500,000,000تومان/تومان

خواب: 4متر مربع: 430

ویلا

11 ماه پیش

430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط

ویلا شمال

ونوش، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

430,000,000تومان/معاوضه با خودرو یا اقساط

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

1 سال پیش

1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط

خواب: 3متر مربع: 225

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

1,100,000,000تومان/یه بخشی از مبلغ معاوضه با خودرو یا اقساط

خواب: 3متر مربع: 225

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

alavi

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 210

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3متر مربع: 235

ویلا

گلزاده

1 سال پیش

900,000,000تومان/پیش پرداخت

خواب: 3متر مربع: 235

ویلا

1 سال پیش