خرید ویلا در وازیوار

خرید ویلا لاکچری در وازیوار

 • متــــراژ305 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
5,800,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا ساحلی مدرن در منطقه رویان

 • متــــراژ250 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتساحلی
1,750,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

دوبلکس مدرن فول فرنیش شهركی

 • متــــراژ500 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا شهرکی ساحلی در وازیوار

 • متــــراژ520 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا580 متر
 • موقعیتساحلی
25,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

ویلا شهرکی در وازیوار

 • متــــراژ146 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس در وازیوار

 • متــــراژ310 متر
 • شهرنوشهر و رویان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

فروش ویلا نیم پیلوت در وازیوار

 • متــــراژ260 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 4 خوابه استخر دار نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
7,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا 390 متری رویان

 • متــــراژ390 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ385 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس قیمت مناسب وازیوار

 • متــــراژ250 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی وازیوار

 • متــــراژ450 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس شهرکی مدرن وازیوار

 • متــــراژ350 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلاشهرکی دوبلکس نوساز وازیوار

 • متــــراژ330 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا290 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ350 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

فروش زمین محدود رویان

 • متــــراژ280 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتساحلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا دوبلکس محدود رویان

 • متــــراژ390 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید ویلا دوبلکس ساحلی

 • متــــراژ560 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتساحلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلا مدرن مبله کامل استخر دار جنگلی در منطقه برند نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ800 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتجنگلی
2,400,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

ویلای شمال تریبلکس در رویان

 • متــــراژ340 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلای لاکچری نوشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیتساحلی
60,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور

خرید و فروش ویلای ارزان در منطقه شمال ایران

 • متــــراژ450 متر
 • شهروازیوار
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
6,000,000,000 تومان / مبلغ کل
تماس با مشاور