حدود قیمت: از به

خرید و فروشفروش فوری
1,150,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروشفروش فوری

ویلا شمال

وازیوار، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

1 ماه پیش

1,150,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش