حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
1,300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نوشهر

وازیوار، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

مهندس باقری

2 هفته پیش

1,300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 450

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,150,000,000تومان/زیر قیمت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

وازیوار، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

3 ماه پیش

1,150,000,000تومان/زیر قیمت

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش