+989125128392

خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا شمال سنددار در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال کلاسیک در نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال در نوشهر

 • متــــراژ750 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
4,000,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس نوشهر

 • متــــراژ990 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیتجنگلی
5,800,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

فروش زمین ونوش

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا0 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس مدرن در نوشهر شمال

 • متــــراژ370 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس ساحلی سیسنگان

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتساحلی
5,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال مدرن دوبلکس در نوشهر

 • متــــراژ600 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا430 متر
 • موقعیتساحلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس نخ شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا تریبلکس اکازیون در شمال نوشهر

 • متــــراژ641 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال دوبلکس جنگلی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۷۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس لتینگان

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا370 متر
 • موقعیتجنگلی
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ380 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس سیسنگان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس ونوش

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا دوبلکس نخ شمال

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
2,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا مدرن استخردار در شمال-نخ شمال

 • متــــراژ430 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا شمال جنگلی نوشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شهرکی نوشهر

 • متــــراژ460 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
10,000,000,000 تومان / اقساط

خرید ویلا شمال دوبلکس در نوشهر

 • متــــراژ330 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش فوری

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
3,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال ساحلی در نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
25,000,000,000 تومان / اقساط
فروش اقساطی

خرید ویلا نوشهر

 • متــــراژ260 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا مدرن استخردار منطقه برند نوشهر

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت