خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا مبله در شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا235 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا 300متری شمال

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیتجنگلی
3,300,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

ویلا شمال تا 400 میلیون

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتساحلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید واحد در برج ساختمانی در شمال

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
8,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتجنگلی
11,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال اقساطی

 • متــــراژ۳۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۵۰ متر
 • موقعیتجنگلی
5,400,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

ویلا شمال سنددار

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
900,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
4,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا درشمال

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا280 متر
 • موقعیتجنگلی
8,500,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش زمین ساحلی

 • متــــراژ502 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیتساحلی
4,100,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا لوکس

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا520 متر
 • موقعیتجنگلی
5,700,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال لاکچری

 • متــــراژ۳۵۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۳۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
9,000,000,000 تومان / مبلغ کل

فروش ویلا لوکس شمال

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیتجنگلی
30,000,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت تا 300 میلیون

 • متــــراژ308 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتساحلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال فلت

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
280,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا فلت ارزان

 • متــــراژ900 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا240 متر
 • موقعیتساحلی
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

فروش ویلا فلت

 • متــــراژ۵۰۰ متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا۲۰۰ متر
 • موقعیتجنگلی
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی در شمال

 • متــــراژ2000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1500 متر
 • موقعیتجنگلی
13,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شهرکی

 • متــــراژ1000 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا750 متر
 • موقعیتساحلی
35,000,000,000 تومان / مبلغ کل
فروش اقساطی

خرید ویلا سنددار تا 400 میلیون

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال سند دار

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتساحلی
150,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا سنددار سنددار

 • متــــراژ155 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا130 متر
 • موقعیتساحلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل