املاک موسوی

خرید ویلا در نوشهر

فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی نوشهر

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا شهرکی استخردار جنگلی نوشهر

 • متــــراژ680 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا660 متر
 • موقعیتجنگلی
5,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا جنگلی نوشهر

 • متــــراژ700 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا جنگلی ونوش

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس نما مدرن نوشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی نما مدرن نوشهر

 • متــــراژ450 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا350 متر
 • موقعیتجنگلی
2,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا دوبلکس شهرکی نما مدرن نوشهر

 • متــــراژ500 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

ویلا شمال جنگلی

 • متــــراژ1016 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیتجنگلی
4,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ232 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا220 متر
 • موقعیتجنگلی
120,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ600 متر
 • شهرچلندر
 • زیر بنـــا380 متر
 • موقعیتجنگلی
3,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

خرید ویلا شمال

 • متــــراژ275 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا200 متر
 • موقعیتجنگلی
1,300,000,000 تومان / پیش پرداخت
فروش اقساطی

ویلا مدرن شهرکی استخردار نوشهر

 • متــــراژ720 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیتشهری
3,000,000,000 تومان / پیش پرداخت